Historische Kring Weesp
 

 


Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de HKW de ANBI-status, het beleid en de toekomstplannen. Verder kunt u op deze pagina het jaarverslag 2016 en de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016 lezen en vindt u er de door de leden goedgekeurde exploitatierekening 2013-2014 en de balans 2013-2014.

Gegevens Historische Kring Weesp

naam: Historische Kring Weesp
Rechtspersoon: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Jaar van oprichting: 1977
Aantal leden: circa 600
Naam voorzitter/contactpersoon: Cees Pfeiffer
Postadres: Roskamstraat 9 1381 AL Weesp
Telefoon: 0294 413968

Bezoekadres: Ossenmarkt 44, Weesp
Website: www.historischekringweesp.nl
e-mailadres: secretariaat@historischekringweesp.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel: KvK 40516860
De activiteiten van de vereniging worden geheel uitgevoerd met de inzet van vrijwilligers.
Doelstelling van de HKW is het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Weesp en omgeving.


Voorzitter: Cees Pfeiffer
Secretaris: Wim Vree
Penningmeester: Marjoke Volkers
Bestuurslid: Harry Duineveld (ledenadministratie)
Bestuurslid: Auke Lemstra (techniek en Beeldbank)
Bestuurslid: Liesbeth Kortekaas (stadswandelingen)

Disclaimer

Het volgende geldt voor alle pagina's die u bekijkt op deze website. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld, maar kan fouten bevatten.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Ook is de HKW niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Copyright

Niets uit deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de HKW en de auteursrechthebbenden. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten op illustraties en fragmenten naar behoren te hebben geregelen.